FAQ

Hoe software beschermen en bestaat een software patent?

Software en computerprogramma’s worden gebruikelijk via het auteursrecht beschermd. Wanneer de software echter een technisch effect verschaft en tevens voldoet aan de gebruikelijke vereisten van nieuwheid en inventiviteit kan hiervoor ook een octrooi worden aangevraagd en verkregen.

Er is een grote misvatting bij vele Europese softwaretechnici dat software niet octrooieerbaar zou zijn. Hoewel niet eenvoudig, zijn er al onnoemelijk veel octrooien (ook in Europa) verleend op software-uitvindingen. De beschermingsomvang van het octrooi zal meer beschermen dan enkel het auteursrecht op de broncode.

Daar dit rechtsgebied continue in verandering is, adviseren wij u om eerst uw uitvinding te overleggen met de adviseurs van brantsandpatents.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met een van onze specialisten.

Wees gerust, u bent niet alleen.
Surf eens door de FAQ. Heeft u nog twijfels,
aarzel dan niet ons te contacteren.

FAQ