FAQ

Wat houdt de bescherming van een merk in?

Zodra een merk effectief geregistreerd is, is het merk eigendom van de deposant. Het behoort dan tot de immateriële vaste activa van de onderneming en vertegenwoordigt dus een waarde in uw onderneming.

Van belang is dat de bescherming geldt met betrekking tot de producten en diensten die men in de registratie opgeëist heeft.

De eigenaar heeft verder de volgende rechten:

  • hij kan het merk verkopen of in licentie geven en dus op die manier inkomsten verwerven;
  • hij kan zich verzetten tegen namaak;

  • hij kan zich verzetten tegen parallel import van buiten de Europese Unie;

  • hij kan zich verzetten tegen het gebruik en de registratie van identieke of gelijkende merken die gebruikt of gedeponeerd worden voor identieke of soortgelijke producten; de gelijkheid tussen de merken wordt zowel op fonetisch, visueel als conceptueel vlak beoordeeld;

  • wanneer zijn merk daarenboven een bekendheid heeft verworven, kan hij zich in bepaalde omstandigheden ook verzetten tegen sterk gelijkende merken voor andersoortige producten.

Opgelet: de overheid komt niet ambtshalve tussen in conflicten tussen partijen. De merkeigenaar moet dus zelf de nodige stappen ondernemen en financieren om zijn rechten daadwerkelijk te laten gelden.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met een van onze specialisten.

Wees gerust, u bent niet alleen.
Surf eens door de FAQ. Heeft u nog twijfels,
aarzel dan niet ons te contacteren.

FAQ