FAQ

Wat is inbreuk op een octrooi?

Iemand die zonder toestemming van de octrooihouder de geoctrooieerde uitvinding uitbaat, pleegt RECHTSTREEKS of ONMIDDELLIJK INBREUK op het octrooi.

Onder uitbaten wordt verstaan:

  • in zoverre de conclusies gericht zijn op een product (materiaal of apparaat): het vervaardigen, te koop aanbieden, gebruiken en verwerken ervan alsook het invoeren of bewaren voor deze doeleinden.
  • in zoverre de conclusies gericht zijn op een werkwijze: het toepassen van deze werkwijze en de rechtstreeks door deze werkwijze verkregen producten te koop aanbieden, gebruiken, verwerken, invoeren of bezitten.

Het inbreukmakend uitbaten moet "commercieel" zijn en omvat niet zuivere research en privé-activiteiten.

Iemand die zonder toestemming van de octrooihouder aan personen middelen aanbiedt of levert die een essentieel element van de geoctrooieerde uitvinding betreffen en die weet dat deze middelen voor uitbating van de uitvinding bestemd of tenminste geschikt zijn, pleegt inbreuk door medewerking of middellijke inbreuk.

Bij de bepaling van de inbreuk zijn de gelijkenissen tussen het uitgebate en het geoctrooieerde maatgevend, niet de verschillen.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met een van onze specialisten.

Wees gerust, u bent niet alleen.
Surf eens door de FAQ. Heeft u nog twijfels,
aarzel dan niet ons te contacteren.

FAQ