FAQ

Wat is het prioriteitsrecht of voorrangsrecht?

De eerste stap bij het opbouwen van octrooibescherming is het indienen van een eerste octrooiaanvraag, een zogenaamd premier depot, uiteraard vóórdat de uitvinding bekend is of wordt. De indieningsdatum van het premier depot heet prioriteitsdatum, of voorrangsdatum, en deze datum zal in alle landen waar een octrooi wordt aangevraagd bepalend zijn bij de beoordeling van de nieuwheid van de uitvinding. Desgewenst kan de uitvinding dus na deze eerste indiening worden gepubliceerd.

Het premier depot geeft voor elk land dat is aangesloten bij het Unieverdrag (vrijwel alle landen) een prioriteitsrecht (of voorrangsrecht), dat binnen één jaar na de prioriteitsdatum kan worden gebruikt (prioriteitsjaar).

Bij het indienen van een latere octrooiaanvraag, waarin voor hetzelfde onderwerp, of voor een deel van dat onderwerp, een octrooi wordt aangevraagd, kan het prioriteitsrecht worden ingeroepen. De prioriteitsdatum geldt dan voor zover de uitvinding in het premier depot is beschreven. De latere aanvraag kan een Europese octrooiaanvraag, een PCT-octrooiaanvraag zijn en zelfs een octrooiaanvraag in hetzelfde land als het land waar het premier depot is ingediend.

Door gebruik te maken van de prioriteitsregeling is het niet nodig om in een vroeg stadium onverwijld in alle mogelijke landen octrooi aan te vragen. Door het indienen van het premier depot is de mogelijkheid om de uitvinding ‘wereldwijd' te octrooieren voor één jaar veilig gesteld. Gedurende dat prioriteitsjaar kan onderzocht worden:

1. wat de economische waarde van de uitvinding is,
2. in welke landen het zinvol is om een octrooi aan te vragen, en
3. hoe het met de nieuwheid staat.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met een van onze specialisten.

Wees gerust, u bent niet alleen.
Surf eens door de FAQ. Heeft u nog twijfels,
aarzel dan niet ons te contacteren.

FAQ