FAQ

Wat is een octrooi of patent?

Een octrooi (‘brevet' - Frans synoniem en ‘patent' - Engels synoniem) is een tijdelijk exclusief recht op het exploiteren van een technische uitvinding. Een octrooi is beperkt in de tijd en geldig tot maximaal 20 jaar na de indiening van de octrooiaanvraag. Een octrooi geeft aan zijn eigenaar het recht anderen (vermeende inbreukmakers) te verbieden het geoctrooieerde te exploiteren.

Een octrooi heeft, zoals elk intellectueel eigendomsrecht, in beginsel slechts afdwingbaarheid in een bepaald territorium, doorgaans een land. Om een uitvinding in meerdere landen te beschermen zal voor elk van de betreffende landen een octrooi moeten worden aangevraagd. Elk land heeft haar eigen octrooiwetgeving die het aanvragen en verlenen van octrooien in dat land regelt.

Er zijn echter ook Europese en internationale verdragen die het verkrijgen van octrooien in meerdere landen vergemakkelijken.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met een van onze specialisten.

Wees gerust, u bent niet alleen.
Surf eens door de FAQ. Heeft u nog twijfels,
aarzel dan niet ons te contacteren.

FAQ