FAQ

Wanneer is een uitvinding inventief?

Een belangrijke vereiste voor een octrooieerbare uitvinding betreft de inventiviteit, wat in de wet wordt omschreven als ‘niet voor de hand liggend'. Dit is een abstract begrip. Voor een gemiddeld vakman, die 'alle' bekende technieken op zijn vakgebied zou kennen (een onbestaanbaar persoon), mag de uitvinding niet ‘voor de hand liggen'.

Een argument dat pleit voor inventiviteit is bijvoorbeeld het verkrijgen van een onverwacht of verrassend effect. Voorts kan het oplossen van een probleem dat reeds langere tijd om een oplossing vroeg, juist daarom octrooieerbaar zijn. Vaak zijn er argumenten te vinden die de verlenende instantie brengen tot verlening van octrooi op een uitvinding waarvan de technicus (achteraf) vindt, dat het niet meer is dan ‘gewoon' toepassen van de techniek. Er moet echter bedacht worden dat veel zaken alleen achteraf gezien logisch zijn. Een goede octrooideskundige zal de juiste argumenten vaak met succes gebruiken, teneinde een octrooi te krijgen op betrekkelijk kleine verbeteringen.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met een van onze specialisten.

Wees gerust, u bent niet alleen.
Surf eens door de FAQ. Heeft u nog twijfels,
aarzel dan niet ons te contacteren.

FAQ