FAQ

Een model of design beschermen?

Design kan bescherming genieten onder verschillende intellectuele eigendomsrechten. Via het Belgische auteursrecht zal design veelal auteursrechtelijk beschermd zijn voor zover er sprake is van een originele creatie.

Onder het modellenrecht is er op Europees vlak ook een regeling voor een bescherming van een niet-geregistreerd model.

Bovenstaande beschermingsmogelijkheden gelden zonder registratieverplichting en zijn bijgevolg op het eerste gezicht heel goedkoop. Bedenk echter dat er vaak bewijsproblemen ontstaan aangezien de rechthebbende zelf moet bewijzen dat hij ontwerper of auteur is dan wel -zeker wat vennootschappen betreft- dat hij de rechten verworven heeft van de ontwerper of auteur. Ook moet hij aantonen dat het design voldoet aan de beschermingsvoorwaarden.

Een registratie biedt op zich al een oplossing voor dat bewijsprobleem. U zal een afdwingbare titel verkrijgen en het is aan een eventuele tegenpartij om te bewijzen dat uw recht niet geldig verkregen is. In vele omstandigheden is dit allerminst evident zodat een registratie u ongetwijfeld een voorsprong oplevert. Daarenboven zijn er nog de volgende voordelen:

  • beschermingsduur van 5 jaar die verlengbaar is tot max. 25 jaar;

  • de beschermingsomvang gaat wezenlijk verder dan louter namaak;
  • een Europese registratie biedt u een bescherming in de 28 lidstaten van de Europese Unie. Uw rechten kunnen afgedwongen via één enkele rechtbank die een uitspraak kan vellen voor het ganse Europese grondgebied;
  • een registratie vormt een grotere garantie voor uw verdelers;

  • een registratie kan gemakkelijker worden gewaardeerd als een immaterieel vast activa en te gelde worden gemaakt.

brantsandpatents kan u begeleiden bij het nemen van een beslissing om al dan niet design te registreren en kan ook de nodige formaliteiten daartoe vervullen.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met een van onze specialisten.

Wees gerust, u bent niet alleen.
Surf eens door de FAQ. Heeft u nog twijfels,
aarzel dan niet ons te contacteren.

FAQ