FAQ

Kan een handelsnaam geregistreerd worden?

Een handelsnaam identificeert de onderneming op zich en is dus de naam waaronder de onderneming actief is. Vaak valt dit samen met de vennootschapsnaam die de officiële maatschappelijke benaming is van een vennootschap.

Een handelsnaam geniet automatisch, dus zonder registratie, bescherming op grond van het gebruik ervan. Die bescherming strekt zich in principe uit tot concurrerende activiteiten en is beperkt tot het gebied waar de handelsnaam gebruikt wordt en bekend is. Zolang een rechter zich niet uitspreekt in geval van een conflict, weet u echter niet hoe ruim uw rechten zijn.

Vaak vervult de handelsnaam ook de functie van een merk: de geleverde diensten of de verkochte producten worden veelal onmiddellijk gelinkt met de naam van de onderneming.

Het registreren van de handelsnaam als merk biedt in veel gevallen belangrijke voordelen:

  • U kan een naam registreren voor een waaier aan producten of diensten naar keuze. U kan dus ook producten of diensten claimen die u momenteel nog niet aanbiedt maar eventueel wel in de toekomst zou kunnen aanbieden. Op die manier kan u een bredere bescherming verkrijgen dan die van een handelsnaam (die altijd heel concreet afhankelijk is van uw bestaande activiteiten) en kan u uw toekomst beter beveiligen.
  • Territoriaal kan u registraties aanvragen en aldus bescherming verkrijgen in landen/territoria waar u momenteel nog niet actief bent maar het wel zou kunnen worden op korte of langere termijn. Op die manier kan u uw naam al veilig stellen in andere landen en kunnen derden zich uw naam in die andere landen niet meer toe-eigenen.
  • Zonder merkregistratie kunnen derden die het merk wel registreren, zich eventueel keren tegen u; de bescherming van uw handelsnaam kan in die omstandigheden soms onvoldoende zijn om u tegen een geregistreerd merk te verweren, ook al is dat merk van recentere datum.
  • Het merk functioneert als een herkenningspunt dat verwijst naar de oorsprong en de kwaliteit van uw producten of dienstverlening; indien bv. een concurrent enigszins wil profiteren van uw naambekendheid, zou hij een naam kunnen gebruiken die sterk gelijkt op uw naam. Zo kan die de indruk wekken dat zijn diensten enigszins van een gelijkaardige kwaliteit zijn of, erger nog, dat hij gelieerd is aan uw onderneming. Een merkregistratie maakt het u gemakkelijker om zich tegen dergelijke praktijken te verzetten.
  • De merkregistratie biedt u meer zekerheid dat u uw merk veilig kan blijven gebruiken in de landen waar u actief bent of zou worden.
  • Het versterkt uw onderhandelingspositie ten aanzien van potentiële klanten, distributeurs etc.
  • Daarnaast is een merkregistratie een eigendomsbewijs dat een duidelijk omschreven territorium dekt en dat geldt tot het tegendeel bewezen wordt.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met een van onze specialisten.

Wees gerust, u bent niet alleen.
Surf eens door de FAQ. Heeft u nog twijfels,
aarzel dan niet ons te contacteren.

FAQ