Vragen aan de Nederlandse kamer over verlening soja octrooi van Monsanto

Op 26 februari 2014 verleende het Europees Octrooibureau een octrooi aan Monsanto betreffende sojavariëteiten (EP 0 874 229 7). Het octrooi beschrijft een werkwijze voor het screenen en selecteren van een sojaplant middels merkertechnologie. Meteen laaide de discussie over het verlenen van dergelijke plantenoctrooien opnieuw hoog op. Tegenstanders van plantenoctrooien en groeperingen uit de landbouw stellen dat Monsanto met dit octrooi een claim legt op meer dan 250 sojavariëteiten.

Algemeen kan er gesteld worden dat het verlenen van octrooien op planten of op werkwijzen voor het verkrijgen van planten in Europa sterk ter discussie staat. Zo buigt de Grote Kamer van Beroep binnen het EPO in de Tomaat en Broccoli zaak zich momenteel over eenzelfde vraag.

In Nederland, traditioneel sterk in de landbouwindustrie, werd het verlenen van EP 0 874 229 7 onderwerp van enkele Kamervragen. Kamerlid Ouwehand van de PvdD stelt zich onder meer de vraag wat Nederland de afgelopen tijd heeft gedaan om het verlenen van octrooien op planten(eigenschappen) te stoppen.

Belangrijk om op te merken in dit debat is dat de Nederlandse wetgeving in wezen verder gaat dan de Europese. In Nederland verbiedt de Rijksoctrooiwet expliciet het octrooieren van planten als deze louter verkregen zijn door veredeling. Dit werd recent bevestigd door het NL Octrooicentrum, dat bepaalde dat een octrooi van Enza op veredelde sla met een resistentie tegen Bremia om die reden nietig was. De uitspraak van NL Octrooicentrum vindt u hier.

Do you have a question?

We would be happy to assist you.
Make an appointment with one of our experts.

Rest assured, you're not alone.
Feel free to browse through the FAQ and don't hesitate to
contact us if you still have any doubts.

FAQ