EOB schort alle octrooiprocedures op met betrekking tot bescherming van planten verkregen door essentiële biologische processen

Het Europees Octrooibureau heeft besloten om alle procedures op te schorten die betrekking hebben op octrooiaanvragen of octrooien gericht op planten die worden verkregen door middel van essentiële biologische methodes zoals kruisen of selectie. Deze beslissing is een direct gevolg van G2/12 en G2/13 (Tomaat II en Broccoli II), die werden doorverwezen naar de Grote Kamer van Beroep.

Met deze verwijzingen wil de Grote Kamer van Beroep duidelijkheid scheppen of de uitsluiting van essentiële processen voor het kweken van planten (Art. 53(b) EPC) invloed heeft op de toelaatbaarheid van conclusies gericht op planten of plantmateriaal.

De President van het Europees Octrooibureau heeft besloten dat, gezien de mogelijke impact van de Broccoli en Tomaatzaken , alle procedures bij het EOB in eerste aanleg (examinatie- en oppositieafdelingen) waarbij het besluit volledig afhangt van de uitkomst van de Grote Kamer van Beroep geschorst zullen worden tot er duidelijkheid is. De verantwoordelijke divisie zal de betrokken partijen informeren over de opschorting van de procedures. Eventuele nog openstaande deadlines zullen worden teruggetrokken en er zullen geen verdere communicaties meer worden uitgegeven.

Intussen kan iedereen die dit wenst tot eind november ‘Amicus Curiae’ brieven met betrekking tot de Broccoli zaak indienen.

Bron: Official Journal EPO (10/2013)

Do you have a question?

We would be happy to assist you.
Make an appointment with one of our experts.

Rest assured, you're not alone.
Feel free to browse through the FAQ and don't hesitate to
contact us if you still have any doubts.

FAQ