Waarom start-ups de bescherming van hun intellectuele eigendom niet uit het oog mogen verliezen

Zoals een welgekomen verfrissing op een warme zomerdag, brengen start-up bedrijven verandering door met nieuwe ideeën en technologieën op de markt te komen. Als out-of-the-box denkers spelen ze een cruciale rol in het stimuleren van innovatie. Echter, het opstarten van een onderneming is geen eenvoudige opgave. Het omzetten van vernieuwende ideeën in een tastbaar product of technologieplatform gaat gepaard met talrijke uitdagingen. Naast het voor de hand liggende probleem van financiering, is er de concurrentie van gevestigde bedrijven en de strijd om een stukje van de markt in te nemen.

Voor al deze uitdagingen kan het beschermen van uw intellectuele eigendom (IE) een “game-changer” zijn. IE beperkt zich niet alleen tot octrooien, maar omvat ook merkbescherming en bedrijfsgeheimen. Elk van deze IE-rechten speelt een cruciale rol in het beschermen van de intellectuele eigendom van een start-up en kunnen bepalend zijn voor haar toekomst.

Unieke positie veiligstellen

Octrooien verlenen exclusieve rechten op uitvindingen in een technisch veld en geven de uitvinders of octrooihouders het afdwingbaar recht om anderen te beletten hun geoctrooieerde technologie of product te maken, gebruiken, verkopen of importeren. Het beschermen van de unieke positie van de start-up vermindert directe concurrentie van andere bedrijven en stelt de start-up in staat zich te onderscheiden van concurrenten. Dit biedt de mogelijkheid om klanten aan te trekken die op zoek zijn naar alternatieve of geoptimaliseerde oplossingen en zo een deel van de markt op te eisen.

Ook merkbescherming is hierin een onschatbaar instrument. Ze verleent exclusieve rechten om specifieke namen, logo's of symbolen te gebruiken die geassocieerd worden met de producten of diensten van een bedrijf. Door een merk te registreren kan een start-up haar unieke merkelementen beschermen, waardoor concurrenten geen verwarring kunnen scheppen met vergelijkbare branding. Merkherkenning en reputatie versterken niet alleen de positie van de start-up op de markt, maar trekken ook investeerders aan. Door hun merk te registreren leggen start-ups het bewijs van eigendom wettelijk vast, waardoor het gemakkelijker wordt om stappen te ondernemen tegen copycats en vervalsers die inbreuk maken.

Groeiende start up resized

Opportuniteiten stimuleren

Voor start-ups is het aantrekken van investeerders en het veiligstellen van financiering essentieel voor groei en uitbreiding. Vooral in de sector van de levenswetenschappen is het gebruikelijk dat investeerders de waarde en grootte van de IE-portefeuille van een start-up beoordelen vooraleer ze investeren. Die evaluatie wordt gebruikt als een barometer voor het potentiële rendement op de investering of om in te schatten of R&D-samenwerkingen kunnen opgezet worden met grotere spelers in de markt. Dergelijke samenwerkingen kunnen toegang bieden tot aanvullende expertise en distributiekanalen, waardoor de start-up sneller kan opschalen. Het kan ook leiden tot extra financiële middelen, bijvoorbeeld in de vorm van licentie inkomsten of royalty's, die de activiteiten van de start-up en haar onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s kunnen ondersteunen. Octrooien moeten inderdaad niet alleen gezien worden als middelen om te blokkeren. Ze kunnen net een troef zijn in onderhandelingen met partijen die eigen technologie hebben die een start-up kan gebruiken en vice versa.

Het openbaar maken van uw uitvinding of niet?

Een nadeel van het beschermen van IE met octrooien is dat in ruil voor het 20 jaar durende monopolie de uitvinding in volledig detail moet worden gepubliceerd. Om het weggeven van de fijnste details van uw uitvinding te voorkomen, kan het bedrijfsgeheim een waardevolle optie zijn. Bedrijfsgeheimen omvatten vertrouwelijke informatie die de start-up een concurrentievoordeel geeft, zoals details van productieprocessen en formuleringen die moeilijk te achterhalen zijn. Het is een kosteneffectieve manier om IE veel langer dan de 20 jaar van de octrooiduur te beschermen. Echter, zodra de informatie openbaar wordt of onafhankelijk wordt verkregen door een andere partij, is er geen wettelijke bescherming of remedie om exclusiviteit te herstellen.

Uw bescherming is belangrijk voor ons

Octrooien, merkbescherming en bedrijfsgeheimen zijn van cruciaal belang voor start-up bedrijven. Paradoxaal genoeg zien we vaak dat start-ups worstelen met de complexiteit van de octrooiprocedures en het tijdstip van het indienen van de beschermingsaanvraag. Als bescherming te vroeg wordt aangevraagd, bestaat het risico dat de technologie of het product nog niet ver genoeg ontwikkeld is, wat kan resulteren in een beperkte bescherming. Bovendien kan de gepubliceerde octrooiaanvraag concurrenten inspireren om alternatieven te ontwikkelen of de technologie te optimaliseren en om in het ergste geval uw unieke positie over te nemen. Aan de andere kant, te veel tijd uittrekken om allerhande minder waardevolle alternatieven van uw uitvinding te ontwikkelen vooraleer bescherming aan te vragen, brengt het risico met zich mee dat iemand anders u voor is en dat uw uitvinding niet meer beschermd kan worden.

Bij Brantsandpatents koesteren we onze start-ups. We willen hen optimaal begeleiden door samen de beste strategieën uit te denken om hun IE te beschermen, terwijl we het administratieve en procedurele werk uit handen nemen zodat ze al hun energie kunnen steken in innoveren.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met een van onze specialisten.

Wees gerust, u bent niet alleen.
Surf eens door de FAQ. Heeft u nog twijfels,
aarzel dan niet ons te contacteren.

FAQ