Het prioriteitsrecht in octrooien: wat betekent het?

Een octrooi is een exclusief recht dat wordt verleend voor jouw uitvinding. Dit betekent dat jij, als octrooihouder, het recht hebt om te beslissen wie de geoctrooieerde uitvinding wel of niet mag gebruiken gedurende de periode waarin de uitvinding beschermd is.

Er moet echter aan bepaalde voorwaarden worden voldaan om een dergelijk octrooi te verkrijgen, twee daarvan zijn: nieuwheid en inventiviteit. De uitvinding moet een nieuwheidselement vertonen, een nieuwe eigenschap die niet reeds gekend is in het relevante technische vakgebied (de zogenaamde "stand der techniek"). En de uitvinding moet een "uitvinderswerkzaamheid" inhouden of "niet voor de hand liggend" zijn, dit is het geval indien kan worden aangetoond dat een vakman uitgaande van een document dat het dichtst aanleunt bij de uitvinding niet op eenvoudige of voor de hand liggende wijze had kunnen komen tot de uitvinding.

Vóór de invoering van het concept van prioriteitsrechten werden uitvinders die octrooibescherming voor een uitvinding in meer dan één land wensten te verkrijgen, geconfronteerd met het probleem dat een octrooiaanvraag die ze in het ene land hadden ingediend, in een ander land als nieuwheidsvernietigend kon worden beschouwd, als de octrooiaanvraag later in dat andere land werd ingediend. Als zodanig, voordat de uitvinding gepubliceerd of tentoongesteld kon worden, moesten octrooiaanvragen afzonderlijk worden ingediend in elk land waar bescherming gewenst was. Uiteraard had deze praktijk vanuit financieel en commercieel oogpunt veel nadelen. De uitvinder moest bijvoorbeeld beslissen, voordat hij of zij het commerciële potentieel of de octrooieerbaarheid van de uitvinding kende, in welke landen hij of zij bescherming wenste en als dusdaning waar hij of zij octrooiaanvragen moest indienen.

Om dit probleem op te lossen, introduceerde het Verdrag van Parijs (“ the Paris Convention”) voor de bescherming van industriële eigendom, dat werd afgesloten in 1883, het concept van prioriteitsrechten voor octrooiaanvragers op internationaal niveau. Het Verdrag van Parijs geeft aanvragers 12 maanden ("voorrangsperiode") vanaf het moment van indiening van een octrooiaanvraag in een lidstaat om latere aanvragen in andere lidstaten in te dienen. Als zodanig is het prioriteitsrecht een recht beperkt door tijd (meer specifiek, 12 maanden). Met betrekking tot Europese octrooiaanvragen en internationale octrooiaanvragen kunnen prioriteitsrechten ook worden gevestigd wanneer een aanvraag werd ingediend in of voor een lid van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Taiwan (Chinees Taipei) is bijvoorbeeld een klassiek voorbeeld van een WTO-lid dat geen partij is bij het Verdrag van Parijs.

Het gevolg van dit recht op voorrang is dat, wanneer correct geclaimd, de datum van voorrang geldt als de datum van indiening van elke latere octrooiaanvraag voor dezelfde uitvinding.

Tekening prioriteit final kleiner

Zoals hierboven besproken, is een van de belangrijkste voordelen dat je als uitvinder binnen twaalf maanden elders latere octrooiaanvragen kunt indienen en de nieuwheid van je uitvinding kunt behouden, zelfs als jij, of iemand anders, je uitvinding openbaar heeft gemaakt (bijvoorbeeld door het op de markt te brengen) of als iemand anders in de tussentijd een octrooi heeft aangevraagd voor dezelfde of een soortgelijke uitvinding. De indieningsdatum van de prioriteitsaanvraag geldt namelijk als de datum waarop de stand van de techniek wordt beoordeeld ten opzichte van je latere aanvraag.

Zoals reeds vermeld, telt de datum van voorrang echter alleen voor dezelfde uitvinding. Indien de latere aanvraag materie bevat die niet in de prioriteitsaanvraag stond, zal de prioriteit niet gelden voor deze toegevoegde materie.

Het is dus mogelijk om je uitvinding openbaar te maken (zodat je bijvoorbeeld je uitvinding op de markt kunt brengen en kunt gaan verkopen) zonder dat deze openbaarmaking tegen je gebruikt zou kunnen worden bij het indienen van een latere octrooiaanvraag. Houd er echter rekening mee dat de prioriteitsdatum enkel geldig is voor de materie die onthuld is in de prioriteitsaanvraag. Een belangrijke vuistregel is dus dat je ervoor moet zorgen dat alle belangrijke aspecten van je uitvinding beschermd zijn door het indienen van één of meerdere octrooiaanvragen, alvorens je je uitvinding openbaar maakt.

Een ander voordeel is dat je tijdens de prioriteitsperiode van twaalf maanden de tijd hebt om het commerciële potentieel van de uitvinding te evalueren en te beslissen in welke landen volgende octrooiaanvragen voor dezelfde uitvinding moeten worden ingediend. Bovendien is het mogelijk om het besteden van tijd en geld aan buitenlandse octrooiaanvraagprocedures uit te stellen totdat een eerste rapport over de octrooieerbaarheid van de uitvinding beschikbaar is.

Als je hulp nodig hebt bij het indienen van een prioriteitsoctrooiaanvraag of vragen hierover hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met een van onze specialisten.

Wees gerust, u bent niet alleen.
Surf eens door de FAQ. Heeft u nog twijfels,
aarzel dan niet ons te contacteren.

FAQ