Geen octrooi op planten via biologische werkwijze

Op 31 januari 2012 heeft de Rechtbank ’s-Gravenhage vonnis gewezen in de octrooizaak tussen Taste of Nature en Cresco over de beschermbaarheid van een plant (Raphanus sativa) die is verkregen door een puur biologische werkwijze. Het was voor het eerst dat een Nederlandse rechter zich over deze kwestie heeft gebogen.

De kort geding procedure werd begin december 2011 door Taste of Nature gestart, omdat zij van mening is dat Cresco met het verkopen van haar Red Radish Cress (radijsspruiten) inbreuk zou maken op het octrooirecht van Taste of Nature dat zij heeft verkregen voor radijsspruiten met een bepaald gehalte aan anthocyanines (anti-oxidanten). Deze plant wordt echter verkregen door puur biologische werkwijzen zoals kruisen en bestuiven: werkwijzen die zijn uitgesloten van octrooieerbaarheid zoals het Europees Octrooi Bureau eerder bepaalde in de zogenaamde Tomaten- en Broccolizaak.

De belangrijke ethische vraag in deze kwestie (die ook in de Tomaten- en Broccolizaak speelt) is in hoeverre een plant op grond van een octrooirecht kan worden beschermd als de werkwijze tot verkrijging van deze zelfde plant niet octrooieerbaar is. Uitgangspunt in het octrooirecht is dat een werkwijze ook het door toepassing van die werkwijze verkregen product beschermt. Het wel beschermen van een plant waarvan de werkwijze niet beschermd kan worden - omdat deze zuiver biologisch is - zou volgens de Rechtbank de inhoud van het octrooirecht op dit gebied tot een lege huls maken. De vorderingen van Taste of Nature zijn daarom afgewezen.

Cresco heeft naar aanleiding van het door Taste of Nature gestarte kort geding besloten om zelf een bodemprocedure te starten, waarin zij de Rechtbank heeft gevraagd om het octrooi van Taste of Nature te vernietigen. Deze procedure zal dit voorjaar aanvangen.

Cresco wordt in de procedures bijgestaan door mr. T. Berendsen van BANNING Advocaten (www.banning.nl) en octrooigemachtigde ir. J. Brants van Brantsandpatents. Een volledige versie van het vonnis is onder andere hier te vinden.

Avez-vous une question?

Nous serons heureux de vous aider.
Prenez librement un rendez-vous avec un de nos experts.

Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul.
Naviguez dans la FAQ. Avez-vous encore des doutes,
n'hésitez pas à nous contacter.

FAQ