Better safe than sorry: waarmee dienen ondernemers rekening te houden bij het online aanvragen van merk- of modelbescherming?

Veel Belgische ondernemers hebben ondertussen de weg gevonden naar het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (IE), dé officiële instantie voor het online registreren van onder meer een merknaam, logo, of design. De website is zeer gebruiksvriendelijk en aan de hand van video’s wordt stap per stap uitgelegd hoe je het online formulier dient in te vullen.

Natuurlijk is het geen evidentie om wegwijs te geraken in de wereld van Intellectuele Eigendom en stellen we vast dat men vaak geconfronteerd wordt met bepaalde valkuilen, soms maanden nadat de registratieprocedure reeds is afgerond. Het aantal weigeringen bij aanvragen ingediend door de merk- of modelhouder zelf liggen percentueel een stuk hoger dan aanvragen ingediend door een vertegenwoordiger. Een domper op de feestvreugde en vaak ook een financiële kater voor de ondernemer in kwestie.

Hieronder een korte checklist met enkele aandachtspuntjes, die jou een stapje dichter brengt bij een optimale bescherming, of in het geval je een beroep wenst te doen op iemand met ervaring in IE, een stapje dichter bij ons.


A. Vóór het aanvragen van een merk- of modelregistratie:

  1. Is jouw merk of model überhaupt registreerbaar? Een weigering of nietigverklaring van je merk of model vermijd je liever.
  2. Ben je nagegaan dat je niemand op de tenen trapt met jouw merknaam, logo of design?
  3. Is een registratie op Benelux niveau de meest aangewezen strategie in het licht van je businessplan?
  4. Is de registratie van louter je merknaam of logo wel voldoende?


B. Tijdens het aanvragen van een merk- of modelregistratie:

  1. De gegevens van de merk- of modelhouder correct invullen is één iets, maar heb je ook een correcte en allesomvattende classificatie ingegeven?
  2. Heb je naast je huidige activiteiten ook rekening gehouden met de toekomstperspectieven van je product of dienstverlening? Je kan dit na de indiening van je aanvraag niet meer verruimen.


C. Ná de registratie van een merk of model:

  1. Heb je de prioriteitsdeadline goed genoteerd? Je hebt namelijk na de indiening van je merk of model 6 maanden de tijd om deze met voorrang uit te breiden naar andere landen. Eenmaal die termijn verstreken is, geniet je niet langer van deze retroactieve bescherming en geldt opnieuw het first-come, first serve principe!
  2. Is je naam of adres als merk- of modelhouder gewijzigd? Laat het dan zo snel mogelijk aanpassen in het register. Dit kan van belang zijn in een toekomstig conflict.Heb je hierover nog vragen? Neem dan gerust contact op via trademarks@brantsandpatents.com

Do you have a question?

We would be happy to assist you.
Make an appointment with one of our experts.

Rest assured, you're not alone.
Feel free to browse through the FAQ and don't hesitate to
contact us if you still have any doubts.

FAQ