Silvia Bruznican

Patent Adviser

Silvia Bruznican is Patent Adviser. Aan de Universiteit Gent behaalde ze een Master in de Plant Biotechnologie. Als doctoraatsonderzoeker en postdoc aan ILVO onderzocht ze protoplastregeneratie- en fusietechnieken voor de ontwikkeling van veredelingsmateriaal in groenten en siergewassen.

Silvia haar activiteiten bij brantsandpatents omvatten het opstellen van octrooiaanvragen en afhandelen van verleningsprocedures, alsook het adviseren van klanten omtrent octrooieerbaarheid, vrijheid van handelen en inbreuk.

Haar werkterrein situeert zich in biologie, biotechnologie, landbouw en tuinbouw wetenschappen.

Silvia spreekt vloeiend Engels en Roemeens, goed Nederlands en heeft een basiskennis Frans.

Octrooien Silvia Bruznican

Do you have a question?

We would be happy to assist you.
Make an appointment with one of our experts.

Rest assured, you're not alone.
Feel free to browse through the FAQ and don't hesitate to
contact us if you still have any doubts.

FAQ