Corona crisis leidt tot andere 'creativiteit'

I love COVID-19’ is één van de nogal smakeloze (en vooral zinloze) merkaanvragen die wij de afgelopen tijd zijn tegengekomen in de merkenregisters.

Hoewel de aanvragers mogelijk denken te kunnen profiteren van een merkenrecht, zullen ze veelal tegen een afwijzing van de betreffende merkeninstantie aanlopen of uiteindelijk geen geldig beroep kunnen doen op de merkregistratie. De merknamen waarin CORONA of COVID-19 zijn verwerkt, kunnen meestal geweigerd worden op grond van

  • het louter beschrijvend karakter: bv. in het geval van CORONA MASK voor ‘mondmaskers’ en ANTI-COVID19 voor ‘geneesmiddelen’ beschrijven de termen in kwestie louter bepaalde eigenschappen van de producten in kwestie.
  • gebrek aan onderscheidend vermogen: het plaatsen van teksten zoals COVID-19 SURVIVOR of FXCK COVID-19 op bv. kleding zou zo goed als zeker door de consument niet opgevat worden als een merkgebruik maar louter als een bepaalde algemene boodschap of stelling.
  • strijdigheid met de openbare orde en goede zeden: het feit dat de term smakeloos is, betekent niet dat die term strijdig is met de goede zeden. Maar als die door de gemiddelde persoon in de concrete en huidige maatschappelijke context kan opgevat worden als strijdig met de in de samenleving geldende fundamentele morele waarden en normen, kan een dergelijk merk geweigerd worden op deze grond.

Los van dat sommige van deze merkaanvragen eigenlijk uit moreel oogpunt verwerpelijk zijn, is het dus ook nog eens weggegooid geld…

COVID19

Avez-vous une question?

Nous serons heureux de vous aider.
Prenez librement un rendez-vous avec un de nos experts.

Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul.
Naviguez dans la FAQ. Avez-vous encore des doutes,
n'hésitez pas à nous contacter.

FAQ