Het tomaten-octrooi: the saga continues

Gisteren vonden de 'oral proceedings' in het hoger beroep tegen octrooi EP 1 211 926, beter gekend als het tomaten-octrooi. Deze zaak, samen met de gerelateerde Broccoli zaak, werd met argusogen bekeken vanuit verschillende hoeken, aangezien een beslissing een belangrijke impact kan hebben op het octrooieren van planten en zaden, iets wat reeds lange tijd gecontesteerd wordt door groene bewegingen en ethici.

Het tomaten-octrooi, verleend in november 2003, beschrijft een methode voor het kweken van tomaten met een verlaagd watergehalte, en de tomaten voortgekomen uit deze methode. Unilever diende oppositie in tegen de verlening van dit octrooi en argumenteerde dat het octrooi een essentieel biologische methode beschrijft, wat niet strookt met de voorwaarden van octrooieerbaarheid volgens het EPC. Nu 8 jaar en een beslissing van de Enlarged Board of Appeal (G1/08) later, is er nog steeds geen klaarheid in deze zaak, aangezien de oral proceedings van 8 november niet resulteerden in een beslissing. De 'hete aardappel' of zullen we zeggen 'hete tomaat' werd opnieuw doorgeschoven naar de Enlarged Board of Appeal, die zich nu zal buigen over de juridische onduidelijkheden in de zaak. De communicatie van het EPO hieromtrent kan hier nagelezen worden.

Do you have a question?

We would be happy to assist you.
Make an appointment with one of our experts.

Rest assured, you're not alone.
Feel free to browse through the FAQ and don't hesitate to
contact us if you still have any doubts.

FAQ