enquête de satisfaction

Brantsandpatents hecht veel waarde aan uw mening en streeft naar optimale klantentevredenheid. Wij stellen het dan ook zeer op prijs mocht u bereid zijn deze klantentevredenheidsenquête in te vullen. Op die manier kunnen wij u in de toekomst nog beter van dienst zijn.

Alvast bedankt voor de medewerking!

Hoe tevreden bent u over de geleverde dienst/het geformuleerde advies?*
slecht
uitstekend
Hoe tevreden bent u over de termijn waarbinnen de dienst/advies werd afgeleverd?*
slecht
uitstekend
Hoe tevreden bent u over de diensten die brantsandpatents heeft geleverd in het kader van dit dossier? (kennis van zaken, motivatie, communicatie, bereikbaarheid)?*
slecht
uitstekend
Hoe tevreden bent u over de duidelijkheid en praktische uitvoerbaarheid van het advies?*
slecht
uitstekend
Is de facturatie van onze diensten tijdig en duidelijk?*
slecht
uitstekend
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.