Luc Baeyens

Patent Adviser

Luc Baeyens is Patent Adviser. Hij behaalde een Doctoraat in de Medische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Vervolgens was hij werkzaam als postdoctoraal onderzoeker aan de University of California San Francisco (UCSF) alwaar hij de ontwikkeling en pathologie van de pancreas bestudeerde (diabetes, pancreatic adenocarcinoma en pancreatic neuro-endocrine tumoren). Sinds 2017 was Luc werkzaam als associate professor en groepsleider aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij met zijn team onderzoek verrichtte naar de effecten van zwangerschapssignalen op de endocriene biologie en functie. Zijn onderzoek leidde tot octrooirechten.

Luc begon bij brantsandpatents in 2020. Zijn activiteiten omvatten het opstellen van octrooiaanvragen en afhandelen van verleningsprocedures, alsook het adviseren van klanten omtrent octrooieerbaarheid, vrijheid van handelen en inbreuk.

Zijn werkterrein situeert zich in de chemie, farmaceutische wetenschappen, levenswetenschappen en voeding.

Luc spreekt vloeiend Engels en Nederlands, heeft een gedegen kennis van Frans en een basiskennis Duits.

HIRES AM Brantsand Patents1211 0037 gespiegeld

Avez-vous une question?

Nous serons heureux de vous aider.
Prenez librement un rendez-vous avec un de nos experts.

Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul.
Naviguez dans la FAQ. Avez-vous encore des doutes,
n'hésitez pas à nous contacter.

FAQ