Reinhart Van Poucke

Patent Adviser

Reinhart Van Poucke is Patent Adviser. Aan de Universiteit Gent behaalde hij een Doctoraat in de Bio-Ingenieurswetenschappen: milieuwetenschappen en –technologie na zijn Master in de Bio-Ingenieurswetenschappen met als specialisatie Chemie en Bioprocestechnologie. In zijn doctoraatsthesis onderzocht hij methoden om de beschikbaarheid van toxische componenten, vooral metalen, in vervuilde bodems te reduceren.

Reinhart zijn activiteiten bij brantsandpatents omvatten het opstellen van octrooiaanvragen en afhandelen van verleningsprocedures, alsook het adviseren van klanten omtrent octrooieerbaarheid, vrijheid van handelen en inbreuk.

Zijn werkterrein bevindt zich in de chemie, milieutechnologie, algemene ingenieurswetenschappen en levenswetenschappen.

Reinhart spreekt vloeiend Nederlands en Engels en heeft een goede kennis van het Frans.

Octrooien Reinhart Van Poucke

Do you have a question?

We would be happy to assist you.
Make an appointment with one of our experts.

Rest assured, you're not alone.
Feel free to browse through the FAQ and don't hesitate to
contact us if you still have any doubts.

FAQ