Events

Softwarebedrijven in België belastingvrij, toch niet of nog niet?

13.02.2018

De Innovatie-aftrek uit octrooien werd op 1 juli 2016 uitgebreid naar “auteursrechten op innovatieve software”. Deze Innovatie-aftrek is een zeer voordelige, 85% fiscale aftrek voor inkomsten uit innovatieve producten of diensten. Softwarebedrijven halen hun inkomsten veelal uit licenties. Kort door de bocht, zou je kunnen stellen dat deze licentie-inkomsten volledig of voor een zeer groot deel vallen onder de auteursrechten. Volgens deze interpretatie zal elk softwarebedrijf vanaf 2016 geen vennootschapsbelasting meer betalen. Of toch niet?

 

(i) Voor software moet de auteursrechtelijke bescherming niet worden aangevraagd. De auteursrechten ontstaan bij de “creatie” - lees tijdens het programmeren van de broncode zelf. Toch is het niet zo dat elke software dan ook automatisch auteursrechtelijk beschermd is. De vereisten voor de auteursrechten voor software zijn een combinatie van een ‘eigen intellectuele schepping’ met een ‘eigen oorspronkelijk karakter’ en met een ‘persoonlijk stempel’ van de maker. Niet alle software zal hieraan automatisch voldoen.

 

(ii) Om te kunnen genieten van de Innovatie-aftrek zijn er nog twee extra voorwaarden.

 

(1) De software moet voortkomen uit een onderzoeks-of ontwikkelingsprogramma zoals gedefinieerd in het kader van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Om zekerheid te verkrijgen dat deze voorwaarde is vervuld vraagt het software bedrijf bij voorkeur vooraf advies aan BELSPO (federale dienst wetenschapsbeleid).

 

(2) De auteursrechtelijk beschermde software moet ‘nieuw’ zijn. Dit wil zeggen: het mag nog geen inkomsten hebben voortgebracht vóór 1 juli 2016.

 

Bovenstaande leert ons dat (i) niet alle software auteursrechtelijk beschermd is en dat (ii) slechts een deel van de auteursrechtelijke software in aanmerking komt voor de Innovatie-aftrek. Vandaag zijn er meer dan 40 rulings hangende bij FOD financiën van softwarebedrijven die de Innovatie-aftrek wensen toe te passen op hun auteursrechten. Het is voorlopig wachten op het wijze oordeel van de rulingcommissie of, en zo ja, voor hoeveel de Innovatie-aftrek van toepassing zal zijn.

 

M.a.w. belastingvrij zijn de softwarebedrijven nog niet.

 

Tenslotte nog dit. Men kan geen auteursrechten verkrijgen op de functionaliteit van een software, hiervoor moeten we nog steeds naar het octrooirecht.


2016

2015

2014

OCTROOIAFDELING - kantoor Gent
Pauline Van Pottelsberghelaan 24
9051 Sint-Denijs-Westrem | België

 

T: +32 (0) 9 230 83 38

F: +32 (0) 9 230 12 82

 

info@brantsandpatents.com

 

MERKENAFDELING - kantoor Gent

Charles de Kerchovelaan 17
9000 Gent | België

 

T: + 32 (0) 9 330 20 39

F: + 32 (0) 9 330 20 39 

 

trademarks@brantsandpatents.com